Notice: Undefined variable: page_title in /home/emitents/ecoclubua.tk/wp-content/themes/ecoclubua/single.php on line 11

Валовий внутрішній продукт відображає рівень економічної активності в країні, але не враховує багато чинників, які впливають на добробут населення, зокрема, стан навколишнього природного середовища.

ВВП збільшується завдяки подвійній дії забруднення навколишнього природного середовища — і від збільшення забруднення (через сплату екологічного податку), і від ліквідації спричинених забрудненням наслідків. А на думку сучасної американської дослідниці Дж. Клейюнас, «ВВП враховує забруднення довкілля щонайменше чотири рази — коли воно відбувається, коли воно усувається, коли воно справляє негативний вплив на здоров’я людей та коли винагороджуються ті, хто впроваджує екологічно чисті технології». «Деградація довкілля часто виглядає добре для економіки», — вторить їй колега з Огайського університету Т.Хааб.

Газета “Дзеркало тижня” опублікувала результати досліджень українських науковців, які оцінили екологічно скоригований валовий внутрішній продукт України, врахувавши споживання природних ресурсів, забруднення повітря тепловими електростанціями та витрати на охорону довкілля.

Розбіжність між традиційним та екологічно скоригованим ЧВП України протягом 2001—2007 років становила в середньому 5,32% (18,498 млрд. грн. у фактичних цінах або 11,862 млрд. грн. — у цінах 2001 року), а між традиційним і «зеленим» ВВП — 4,6%. Водночас автори підкреслюють таке: оскільки в наведеному розрахунку екологічно скоригованого внутрішнього продукту через брак необхідних статистичних даних не були оцінені величини шкоди від забруднення ґрунтів, водних об’єктів, втрати біорізноманіття внаслідок викидів тепловими електростанціями України, то очевидним є вимушене заниження одержаних показників фактичного негативного економічного ефекту від деградації довкілля, а отже, певне завищення отриманого значення «зеленого» ВВП.  В абсолютних цифрах з урахуванням поточного валютного курсу долара розбіжність «зеленого» і традиційного ВВП у 2001—2007 роках становила в середньому 2,283 млрд. дол. у цінах 2001 року і 3,587 млрд. дол. — у фактичних цінах.

Таким чином, проведені підсумкові розрахунки показали, що «зелений» ВВП України у 2001—2007 роках становив у середньому 95,4% від традиційного ВВП, наочно демонструючи принципову їх відмінність і завищену, хибну величину звичного ВВП. Наведена розбіжність виявляє, по суті, «екологічну собівартість» зростання економіки України за цей період.

Подальше зростання розбіжності між традиційними й екологічно скоригованими макроагрегатами свідчитиме про збільшення залежності економіки країни від якісного стану природного капіталу, а отже, про нагальну потребу у відповідних рішучих управлінських діях.

Детальніше читайте в статті “ДТ” “«Зелений» валовий внутрішній продукт України“. Більш детальне дослідження опубліковане в журналі “Економіка України”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *